Vanaf 1 januari 2019 moet uw bedrijf van werknemers die in de loonaangifte worden opgenomen, weten in welk land ze inwoner zijn. Dat is bepalend voor het kiezen van de juiste loonbelastingtabel. Het hangt namelijk van het land af of hij of zij recht heeft op de volledige loonheffingskorting of niet. In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 die sinds half juli online staat, is uiteengezet wanneer de Belastingdienst een werknemer beschouwt als inwoner van Nederland.

Woon- en verblijfplaats

De hoofdregel is dat een inwoner van Nederland hier zijn permanente woon- en verblijfplaats heeft. Soms verblijft en woont een werknemer echter zowel in Nederland als in het buitenland. In dat geval is de werknemer voor de loonbelasting alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Wanneer het gezin van de werknemer in het buitenland woont en hij daar bankrekeningen houdt is hij geen inwoner van Nederland.

Wil de werknemer zich in Nederland vestigen?

Zonder gezin is dit onderscheid lastiger. Zijn intentie is dan van belang: is de werknemer van plan om zich in Nederland te vestigen? Is hij van plan om korte tijd te blijven, dan is hij geen inwoner van Nederland.

Zekerheid met fiscale woonplaatsverklaring

Uw organisatie kan meestal vaststellen van welk land een werknemer inwoner is aan de hand van de woonplaats die hij heeft aangeleverd bij de gegevens voor de loonheffingen. Daarnaast kan de werkgever zich laten leiden door reiskostenvergoedingen die hij aan de werknemer uitbetaalt. Bij twijfel kan de werknemer op verzoek een zogenoemde woonplaatsverklaring van de (Nederlandse of buitenlandse) Belastingdienst aanvragen.