Ondernemers die uitstel van betaling moeten aanvragen omdat ze door het coronavirus belastingschulden niet meer kunnen voldoen moeten bij het verzoek hierom een verklaring van een derde deskundige toevoegen. Hierin moet de deskundige aangeven dat er sprake is van tijdelijke betalingsproblemen en dat de onderneming levensvatbaar is.  

In de brief van het ministerie van Economische Zaken van afgelopen donderdag 12 maart met economische maatregelen vanwege het coronavirus stond dat een ondernemer bijzonder uitstel van betaling voor zijn belastingschulden kon krijgen. Naast het verzoek zelf moet er  ook een verklaring van een derde deskundige worden toegevoegd.

Betalingsproblemen van tijdelijke aard

In dit verzoek moet een derde deskundige het volgende aangeven:

  • Dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Dat de onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan bijvoorbeeld zijn:

  • Accountant
  • Fiscalist
  • financieel adviseur van de ondernemer
  • een externe consultant
  • externe financier
  • brancheorganisatie

Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling met motivering en de verklaring van de deskundige dient de ondernemer te sturen naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen