De kosten van een laadpaal bij de woning van uw werknemer vallen onder de bijtelling mits de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. U kan een werknemer maximaal €0,19 per kilometer onbelast vergoeden wanneer deze een eigen auto gebruikt voor woon-werk verkeer.

Als u als werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer laat plaatsen is het afhankelijk van de situatie hoe u deze kosten verwerkt in de aangifte loonheffingen. Er zijn verschillende situaties:

  • De werknemer meer dan 500 km per jaar privé rijdt met een auto van de zaak
  • De beschikbaar gestelde auto wordt voor minder dan 500 privé kilometers per jaar wordt gebruikt
  • De werknemer rijdt met zijn eigen auto

Meer dan 500 km privé

De kosten voor een laadpaal zijn een onderdeel van de gebruikskosten van de auto. Dit geldt voor werknemers waarbij al rekening wordt gehouden met de bijtelling voor het privégebruik van de auto. De kosten worden dan al meegenomen in de bijtelling in de loonheffing. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een extra bedrag aan loon. Ook niet als de laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs.

Minder dan 500 km privé

Er is geen sprake van bijtelling als er niet meer dan 500 km per jaar (privé) wordt gereden in de auto van de zaak. De kosten van een laadpaal worden niet gezien als loon voor de werknemer maar als kosten voor zakelijk gebruik.

Vergoeding elektriciteit

Wanneer de werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de werknemer het daadwerkelijke verbruik tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever, wordt de vergoeding van elektriciteitskosten niet gezien als loon. De kosten van een meter om het gebruik aan te geven wordt ook gezien als onderdeel van de kostprijs.

Eigen auto van de werknemer

Als de werkgever de laadpaal vergoedt voor een werknemer die met eigen auto rijdt, kan hij niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer. In dit bedrag zitten ook de kosten van de aanpassingen in de meterkast en de elektriciteit. Als de werkgever toch meer wil vergoeden wordt dit gezien als loon van de werknemer. U kan dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte.