Als u naar het buitenland met auto van de zaak gaat, hoe zit het dan met de kosten die u in het buitenland maakt? Wat moet u vooral niet vergeten?

Het is weer bijna vakantie en dus trekken honderdduizenden Nederlanders er weer massaal op uit. Vaak wordt daarbij de auto gebruikt om op de vakantiebestemming te komen. De gemaakte kosten in het buitenland voor een auto van de zaak zijn zakelijk en dus voor uw BV aftrekbaar.

Brandstof, tolkosten & reparaties

Waarschijnlijk tankt u onderweg meerdere keren en wellicht moet u ook nog langs een garage. Tip: deze kosten zijn zakelijk en dus aftrekbaar. Ook al maakt u die kosten tijdens uw vakantie. U moet als tegenprestatie voor uw privégebruik al bijtelling betalen. Alle kosten die onderweg worden gemaakt, zijn dus in principe aftrekbaar en dat geldt ook als de kosten in het buitenland gemaakt zijn. Let op. Het is natuurlijk wel van belang om voor bewijs te zorgen. Bewaar dus benzinebonnen, facturen van reparaties, toltickets, e.d.

Extra bijtelling privégebruik?

Houd er wel rekening mee dat de bijtelling voor privégebruik het wettelijk vastgestelde percentage is, maar dat de inspecteur hiervan mag afwijken bij relatief veel privégebruik. Overdrijf dit dus niet.

Wat met de buitenlandse btw?

Ook de btw op de kosten van uw auto van de zaak is voor uw BV aftrekbaar, zelfs als het facturen tijdens een buitenlandse vakantie betreft. Dit vergt wel de nodige administratie inspanningen. Bovendien gelden er aanvullende eisen, zoals een minimumbedrag van €50,- als grens voordat de btw geclaimd kan worden. Wilt u de in het buitenland betaalde btw terugvragen? Dit verloopt digitaal via de Nederlandse Belastingdienst. Bij het terugvragen moet u de betaalde btw per land specificeren. Soms moet u de factuur meesturen.

Ook de in het buitenland gemaakt kosten (tolgelden, brandstof, vignetten) met uw auto van de zaak zijn aftrekbaar. Zorg voor bewijs, dus bewaar alle bonnetjes.
Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op, we helpen u graag!