Als Sinterklaas langs komt op de zaak om de kinderen van de werknemers te begroetten moet er rekening gehouden worden met de fiscale regels. Anders komt niet alleen de goedheiligman langs maar later ook de belastingdienst, uiteraard met een naheffing en een boete. Een cadeau waar niemand op zit te wachten.

De regels die worden gesteld aan een sinterklaasfeest zijn afhankelijk van de locatie.
Wordt de kantine van de organisatie gebruikt als feestlocatie dan geldt voor de consumpties (ook van de partner en kinderen van de werknemer) een nihilwaardering.

Vindt het feest plaats op een externe locatie, dan moet de waarde van de consumpties en de rest van het feest bij het loon van de werknemers opgeteld worden of als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte. Andere kosten, zoals het inhuren van een hulpsinterklaas, moeten ook worden meegenomen.

Cadeaus voor mee naar huis

Cadeautje en versnaperingen die de gasten meekrijgen voor thuis zijn altijd belast loon. De werkgever kan deze kosten bij het loon van de werknemer tellen of kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte laten komen. In veel gevallen wordt er gekozen voor de laatste optie.

Regels voor niet-werknemers

Worden voor het sinterklaasfeest ook de gezinnen van uitzendkrachten en freelancers uitgenodigd? Dan gelden er aangepaste regels. De kosten van het sinterklaasfeest kunnen namelijk niet worden meegenomen in de vrije ruimte. Om het feest voor deze niet-werknemers onbelast te laten, moet uw organisatie de eindheffing toepassen voor verstrekkingen aan zakelijke relaties die werknemers ook tegelijk en voor dezelfde gelegenheid ontvangen. De niet-werknemer moet hier ook over worden geïnformeerd. De hoogte van eindheffing is afhankelijk van de kosten van het sinterklaasfeest. Blijven de kosten binnen de €136 per deelnemer dan betaalt de werkgever per externe kracht 45% eindheffing over de werkelijke kosten. Zijn de kosten hoger dan € 136 dan is over de hele waarde van het feest per externe deelnemer 75% eindheffing verschuldigd. Dit werkt op dezelfde manier als een kerstpakket.