Voor belastingplichtigen die in 2019 in een lager tarief voor de inkomstenbelasting gaan vallen, of hun box 3-vermogen willen verlagen, kan het een voordeel opleveren als zij nu hun hypotheekrente van 2019 vooruit betalen.

Als u als belastingplichtige ervoor kiest om een deel van de hypotheekrente die u verschuldigd bent in 2019, in 2018 vooruit te betalen kan dit een voordeel voor de inkomstenbelasting opleveren als dit tegen een hoger tarief afgetrokken kan worden dan in 2019. Tevens zal het box-3 vermogen per 1 januari 2019 lager zijn waardoor een lager bedrag aan heffing verschuldigd kan zijn.

Hoogste schijf levert voordeel op

Trekt u de hypotheekrente in 2018 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaalt u bij de vooruitbetaling in ieder geval een voordeel van -0,5%. Het maximum waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2019 namelijk verder verlaagd van 49,5% naar 49%. Vanaf 2020 zal de hypotheekrenteaftrek versneld worden afgebouwd naar 37,05% in 2023. Volgende jaren levert het dus nog meer op om de rente vooruit te betalen.

Maar half jaar rente aftrekken

Houd in de gaten dat er maximaal een half jaar aan vooruitbetaalde hypotheekrente over 2019 mag worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting over 2018. De bank of andere hypotheekinstelling moet wel toestemming verlenen voor deze vooruitbetaling.