De fooien die werknemers krijgen kunnen soms een vorm van loon zijn. Als werkgever moet u de bedragen dan in de loonheffingen betrekken. Is de organisatie actief in de horecasector, dan heeft u met speciale regels te maken.

Verwachte of onverwachte fooien

Als uw werknemers tijdens hun werk fooien ontvangen waarmee u bij het opstellen van de arbeidsvoorwaarden al rekening heeft gehouden, is er sprake van loon en moet u de bedragen in de loonheffing betrekken. Voor de werknemer houdt de werkgever er loonbelasting/ premie volksverzekeringen over in en worden er werkgeverslasten over betaalt. Bovendien behoren deze fooien dan ook tot de grondslag voor de vakantietoeslag. Onverwachte fooien, fooien waarmee de werkgever tijdens het opstellen van het loon geen rekening heeft gehouden, moeten werknemers zelf in hun aangifte inkomstenbelasting aangeven.

Speciale regels in de horeca

In de horeca is het geven van fooien gebruikelijk. Daarom gelden hier enkele speciale regels. Betaalt uw organisatie werknemers minder loon dan waarop zij recht hebben (bijvoorbeeld volgens het CAO) dan moet de werkgever ervan uitgaan dat de fooien het verschil aanvullen. De werkgever moet het loonbedrag waarop horecamedewerkers recht hebben in de loonheffing betrekken. Schat u de fooien in op een hoger bedrag, dan moet u dat hogere bedrag in de loonheffing betrekken.