Onlangs zijn door de Belastingdienst een aantal verduidelijkingen en wijzigingen aangebracht in de handreiking voor de gebruikelijkloonregeling. Hierin is aangegeven dat een startende bv maximaal drie jaar een lager gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder mag hanteren. Het loon mag alleen niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Een aandeelhouder heeft een aanmerkelijk belang als hij (eventueel samen met zijn fiscale partner) direct of indirect, minimaal 5% bezit van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Werkt deze aanmerkelijkbelang(ab)-houder ook in zijn eigen bv dan heeft hij te maken met de gebruikelijkloonregeling. Voor dit werk moet hij een salaris in de loonaangifte opnemen dat in de markt ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden, dat is in 2019 minimaal € 45.000.

Lager loon

De ab-houder mag zichzelf een lager salaris geven, mits hij aannemelijk kan maken dat een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ook een lager loon heeft. Is juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet de dga zijn salaris minimaal op 75% van dat hogere loon stellen. Of op het loon van de meestverdienende werknemer binnen zijn bv of een verbonden bv.

Startende bv

In de handreiking van de fiscus over de gebruikelijkloonregeling is nu opgenomen dat een startende bv ook van een lager loon mag uitgaan als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan worden betaald. Bijvoorbeeld omdat er een lage cashflow aanwezig is of er veel is geïnvesteerd. Dit mag u maximaal drie jaar doen vanaf het moment dat de bv inhoudingsplichtig wordt. Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Dga start-up al vanaf 2017 lager loon

Werkt een dga voor een innovatieve start-up dan geldt vanaf 2017 al een versoepelde gebruikelijkloonregeling. Als de bv voldoet aan de voorwaarden (o.a. over een S&O-verklaring beschikken) mag deze het gebruikelijk loon van de dga maximaal drie jaar lang vaststellen op het wettelijk minimumloon.