De kleineondernemersregeling (KOR) gaat in januari 2020 veranderen. Ondernemers die zich voor 20 november 2019 hebben aangemeld bij de Belastingdienst voor de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf januari 2020 de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling toepassen. Vanaf 1 juni 2019 is het mogelijk om je aan te melden bij de Belastingdienst.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen door de administratieve lasten voor hen te verminderen. In de bijlage van de Miljoenennota 2018 is een voorstel opgenomen waardoor de KOR gaat wijzigen. Vanaf 2020 wordt de omzet bepalend voor de toepassing van de KOR. Het bedrag van deze omzet is €20.000 geworden. Ondernemers die onder de €20.000 blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte te doen.

Ook B.V. kan beroep doen op de regeling

Kies je als ondernemer voor de nieuwe vrijstellingsregeling, dan moet je rekening houden met het volgende:

  • Je mag geen BTW meer in rekening brengen aan klanten.
  • Je kan de aan jou in rekening gebrachte BTW door andere ondernemers niet aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst.
  • Je hoeft geen BTW-aangifte meer in te dienen.

De wijziging van de KOR gaat voor alle rechtsvormen gelden, ook voor een B.V. Kiest een ondernemer voor de nieuwe KOR, dan geldt deze in ieder geval voor minstens drie jaar.

KOR-ondernemer wordt automatisch aangemeld

Als je als ondernemer nu al de KOR toepast hoef je je niet opnieuw aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan. Je krijgt nog wel een brief met uitleg over de nieuwe regeling waarin ook is opgenomen wat je moeten doen als je de vrijstellingsregeling niet wilt toepassen.