Checklist Aangifte

Box 1:

 • Jaaropgave 2019 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s)
 • Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km. en u met openbaar vervoer of fiets reisde
 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (alfahulp/artiesten/freelancers)
 • Eigen woning:
  – WOZ waarde woning 2019, met peildatum 1 januari 2018
 • – Hypotheekschuld per 31 december 2019 en de door u betaalde rente hypotheek en, in het jaar van af-of oversluiten, de betaalde notariskosten hypotheekakte, afsluitprovisie en taxatiekosten
  – Spaarhypotheek: opgaven van banken/verzekeringsmaatschappijen inzake de waarde economisch verkeer per 1 januari 2019 en overige correspondentie inzake koppeling van deze polissen aan eigen woning
  – Kapitaalpolissen door u afgesloten, waaronder polissen inzake bovengenoemde spaarhypotheken en studiepolissen van minderjarige kinderen
 • Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie/lijfrente/bijdragen premiewoningen)
 • Betaalde premies voor lijfrente/nabestaandenlijfrente/overbruggingslijfrente

Box 3:

 • Bezittingen van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2019 en 31 december 2019
 • bank- /giro / spaartegoeden (jaaropgaven bank)
 • aandelen / obligaties (jaaropgaven bank)
 • contant geld
 • winstdelingsregelingen
 • maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen
 • schulden van u en minderjarige kinderen op 1 januari 2019 en 31 december 2019
 • persoonlijke leningen / doorlopende kredieten
 • financieringen van aandelen
 • schulden studiefinanciering
 • schulden hypotheek overige onroerende zaken (niet eigen woning)
 • beleggingen in durfkapitaal
 • opgave kapitaalverzekeringen die zijna afgesloten na 15 september 1999
 • waarde van woningen die niet uw hoofdverblijf zijn

Overige gegevens:

 • uitgaven voor giften/ kerkbijdragen
 • betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen levensonderhoud minderjarige kinderen
 • uitgaven voor specifieke ziektekosten/ studiekosten en ontvangen zorgtoeslag
 • geboortedata minderjarige thuiswonende kinderen
 • ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2019

Wil jij meer tijd hebben om écht te ondernemen?

Wil je vrijblijvend advies of meer informatie? Laat je gegevens achter zodat wij contact met je kunnen opnemen!


*Dit formulier slaat je gegevens op zodat we contact met je op kunnen nemen. We zullen deze gegevens nooit delen met derden. Bekijk onze privacyverklaring om meer te lezen over de manier waarop we je gegevens opslaan.