De verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 kan tot vragen leiden bij diensten en leveringen die vlak voor of net na 1 januari 2019 worden verricht. In de Nota naar aanleiding van het Belastingplan 2019 is hier wat meer duidelijkheid over gegeven.

Kasstelsel

Voor ondernemers die het kasstelsel gebruiken is het moment waarop ze de betaling ontvangen bepalend voor welk tarief ze moeten toepassen. Het tarief van 6% mag gehanteerd worden als voor een factuur van 2018 de betaling nog in 2018 wordt ontvangen. Krijgt een ondernemer de betaling in 2019 (maar factuur is van 2018) dan moet hij het 9%-tarief hanteren.

Factuurstelsel

Bij gebruikers van het factuurstelsel moet er bekeken worden of er aan een ondernemer/rechtspersoon is geleverd of dat er een levering aan een particulier plaatsvindt. Bij leveringen en diensten aan een ondernemer moet er een factuur worden uitgereikt. De datum van uitreiking van deze factuur is beslissend. Als de factuur nog in 2018 wordt uitgereikt voor een levering of dienst mag er 6% BTW op komen te staan. Voor een levering die in december 2018 plaatsvindt, maar waarvoor de factuur pas in januari 2019 wordt uitgereikt, moet de ondernemer een tarief van 9% hanteren. Om zeker 6% in rekening te kunnen brengen zal een ondernemer die het factuurstelsel hanteert dus voor een prestatie die nog in 2018 plaatsvindt ook de factuur nog dit jaar moeten uitreiken. Op facturen die zijn opgemaakt voor leveringen en diensten die voor 1 december 2018 hebben plaatsgevonden mag de ondernemer sowieso het 6%-tarief zetten.

Leveren aan particulier

Bij leveringen en diensten aan particulieren is het moment van verrichting doorslaggevend voor de toepassing van het tarief. Een voorbeeld: een ondernemer levert een product aan een particulier op 11 december 2018. De particulier ontvangt de factuur op 6 januari 2019. Op de factuur moet de ondernemer 6% BTW in rekening brengen.